20 najczęściej hakowanych haseł na świecie: sprawdź swoje

Michael Marino Michael Marino

Które hasło jest hakowane bardziej niż jakiekolwiek inne hasło w Stanach Zjednoczonych?

 • password

A co z Niemcami?

 • 123456

W Rosji?

 • qwerty

Raport ten podsumowuje ustalenia zespołu badawczego SafetyDetectives, który zebrał ponad 18 milionów haseł, aby znaleźć 20 najczęściej używanych, najbardziej przewidywalnych i wreszcie najczęściej hakowanych haseł na całym świecie.

Dane wykorzystane w tym raporcie zostały zebrane z kilku lat wycieków znalezionych na forach hakerskich, rynkach i stronach internetowych dark webu — zwykle sprzedawanych jako skarbnica poufnych informacji dla przestępców. (Uwaga: analizowaliśmy jedynie dane — żadne dane identyfikacyjne, takie jak nazwy użytkowników lub dane bankowe, nie zostały naruszone podczas przeprowadzania tych badań.)

Naszym celem nie było tylko utworzenie kolejnej listy „najczęściej używanych/hakowanych haseł”. Zamiast tego chcieliśmy sprawdzić, czy istnieją jakieś oczywiste wzorce na całym świecie, które mogłyby ułatwić hakerom dostęp do informacji o użytkownikach, niezależnie od języka lub lokalizacji.

Kraje nieanglojęzyczne są często niedostatecznie reprezentowane w badaniach nad cyberbezpieczeństwem, ale osoby nieanglojęzyczne są nadal narażone na cyberprzestępczość. Ważne jest, aby zachować ochronę w Internecie bez względu na to, gdzie mieszkasz i w jakim języku mówisz. Wszystko zaczyna się od menedżera haseł, takiego jak Dashlane i programu antywirusowego — Norton, Malwarebytes i Bitdefender
to tylko niektóre z naszych najlepszych rekomendacji.

Ponad 18 milionów haseł

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy łącznie 18 419 945 haseł.

Około 9 milionów haseł pochodziło od ogólnej populacji:

 • Z różnych światowych baz danych zebraliśmy 9 056 593 haseł
  • Zauważ, że niektóre populacje pokrywają się w pewnym stopniu.
 • Od zhakowanych użytkowników .edu zebraliśmy 328 000 haseł.

Pozostałe 9 milionów haseł pochodziło z poszczególnych krajów:

 • Niemcy – 783 756
 • Francja – 446 613
 • Rosja – 5 614 947
 • Włochy – 49 622
 • Hiszpania – 459 665
 • USA – 1 680 749

Przyjrzeliśmy się tej sprawie z wielu różnych stron, aby zidentyfikować najsłabsze i najbardziej niepewne hasła na świecie.

Dla każdej populacji zidentyfikowaliśmy:

 • 20 najczęściej używanych haseł (i 30 najlepszych ogólnie).
 • Najpopularniejsze wzorce haseł.
 • Konkretne odniesienia kulturowe dla danej populacji.

Przyjrzeliśmy się również:

 • Jak nazwy znalezione w adresach e-mail są używane w hasłach. W szczególności przyjrzeliśmy się używaniu imion w „[imię].[nazwisko]@[dostawca_email].com” i nazw adresów w „[nazwa_adresu]@[dostawca_email].com”.
 • Jak te wspólne hasła różnią się od „Listy hakerów” — listy haseł najczęściej używanych przez badaczy bezpieczeństwa do ataków słownikowych. („Ataki słownikowe” oznaczają wypróbowanie wielu różnych wspólnych haseł, dopóki właściwe nie zostanie odgadnięte).

Uwaga: Wiele z haseł analizowanych w tym raporcie nie będą mogły być używane przez witryny, w których obowiązują kontrole siły hasła.

Top 30 najczęściej używanych haseł na świecie

Top 30 najczęściej używanych haseł na świecie

 1. 123456
 2. password
 3. 123456789
 4. 12345
 5. 12345678
 6. qwerty
 7. 1234567
 8. 111111
 9. 1234567890
 10. 123123
 11. abc123
 12. 1234
 13. password1
 14. iloveyou
 15. 1q2w3e4r
 16. 000000
 17. qwerty123
 18. zaq12wsx
 19. dragon
 20. sunshine
 21. princess
 22. letmein
 23. 654321
 24. monkey
 25. 27653
 26. 1qaz2wsx
 27. 123321
 28. qwertyuiop
 29. superman
 30. asdfghjkl

Ogólne trendy dotyczące haseł na świecie

Ogólne trendy dotyczące haseł na świecie

 • Słowo „passwoird” i jego zbliżone odmiany (np. „password1”) są bardzo popularne.
 • Często używane są również popularne słowa i wyrażenia („letmein”, „iloveyou”, „princess”, „superman” itp.).
 • Wzory klawiatury pozostają popularne — 25% z 30 najpopularniejszych haseł to wzory klawiatury. „Qwerty” jest jak dotąd najczęściej używanym, ale warianty diagonalnych wzorów klawiatury, takie jak „1q2w3e4r” i „zaq12wsx”, są również szeroko reprezentowane.

Liczby są najczęstszymi hasłami

Wzorce numeryczne są ulubionymi na całym świecie, jeśli chodzi o tworzenie słabego, łatwego do odgadnięcia hasła. Wzrastające (np. 123456) lub powtarzające się (np. 111111) wzorce numeryczne można zaobserwować w 8 z 10 czołowych i 13 z 30 najczęściej używanych haseł.

Analizując hasła według kraju, zauważamy jeszcze kilka rzeczy:

 • Słowo „hello” to popularny wybór hasła na całym świecie (w ich językach), jesto obecne na listach 20 najpopularniejszych haseł prawie wszystkich analizowanych krajów.
 • Zarówno kochające piłkę nożną narody Włoch, jak i Hiszpania mają nazwy znanych drużyn piłkarskich w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych haseł.
 • Użytkownicy z Niemiec i Hiszpanii preferują wzory numeryczne.
 • Rosyjscy użytkownicy częściej wybierają wzory klawiatury dla haseł niż w innych krajach.

Niemcy — 20 najczęściej używanych haseł

Niemcy — 20 najczęściej używanych haseł

 1. 123456
 2. 123456789
 3. 12345678
 4. hallo123
 5. hallo
 6. 12345
 7. passwort
 8. lol123
 9. 1234
 10. 123
 11. qwertz
 12. ficken
 13. 1234567
 14. arschloch
 15. 1234567890
 16. 1q2w3e4r
 17. killer
 18. sommer
 19. schalke04
 20. dennis

Najczęstszy wzór hasła: Niemieccy użytkownicy preferują proste, łatwe do odgadnięcia rosnące hasła numeryczne, zaczynające się od „123” i przechodzące całą drogę do „1234567890”. Takie hasła stanowią prawie 50% niemieckiej listy 20 najlepszych.

Inne trendy haseł: Popularne są słowa „passwort” („hasło”) i „hallo” („cześć”), podobnie jak wzorce klawiatury z niemieckim układem klawiatury (np. „qwertz”).

Francja — 20 najczęściej używanych haseł

Francja — 20 najczęściej używanych haseł

 1. azerty
 2. marseille
 3. loulou
 4. 123456
 5. doudou
 6. 010203
 7. badoo
 8. azertyuiop
 9. soleil
 10. chouchou
 11. 123456789
 12. bonjour
 13. nicolas
 14. jetaime
 15. motdepasse
 16. alexandre
 17. chocolat
 18. coucou
 19. camille
 20. caramel

Najczęstszy wzór hasła: Podczas gdy francuska wersja „qwerty” — „azerty” — jest numerem jeden, popularne francuskie słowa i frazy nie wymagające tłumaczenia — jak „marsylia”, „bonjour”, „jetaime”, „soleil” lub „chocolat” — są również bardzo popularne.

Inne trendy haseł: Rosnące wzorce numeryczne są znacznie mniej popularne wśród francuskich użytkowników niż wśród światowej populacji. Tylko 3 z 20 najpopularniejszych francuskich haseł są numeryczne. Można to prawdopodobnie wyjaśnić, ponieważ francuskie klawiatury wymagają od użytkowników naciśnięcia „Shift + numer” zamiast samej cyfry.

Rosja — 20 najczęściej używanych haseł

Rosja — 20 najczęściej używanych haseł

 1. qwerty
 2. 123456
 3. qwertyuiop
 4. qwe123
 5. 123456789
 6. 111111
 7. klaster
 8. qweqwe
 9. 1qaz2wsx
 10. 1q2w3e4r
 11. qazwsx
 12. 1234567890
 13. 1234567
 14. 7777777
 15. 123321
 16. 1q2w3e
 17. 123qwe
 18. 1q2w3e4r5t
 19. zxcvbnm
 20. 123123

Najczęstszy wzór hasła: Wszystkie 20 najpopularniejszych rosyjskich haseł to liczby i wzory, a wiele z nich różni się od światowych trendów. Rosyjscy użytkownicy często wybierają ukośne wzory klawiatury zawierające cyfry i znaki alfanumeryczne — na przykład „1qaz2wsx” lub „1q2w3e4r”.

Inne trendy haseł: Użytkownicy rosyjscy są najmniej skłonni w analizowanej populacji do używania słów mających znaczenie — w języku rosyjskim lub angielskim — jako haseł.

Włochy — 20 najczęściej używanych haseł

Włochy — 20 najczęściej używanych haseł

 1. 123456
 2. 123456789
 3. juventus
 4. password
 5. 12345678
 6. ciaociao
 7. francesca
 8. alessandro
 9. giuseppe
 10. martina
 11. francesco
 12. valentina
 13. qwertyuiop
 14. antonio
 15. stellina
 16. federico
 17. federica
 18. giovanni
 19. lorenzo
 20. asdasd

Najczęstszy wzór hasła: Imiona takie jak „francesco”, „alessandro” lub „guiseppe” to najpopularniejsze hasła wybierane przez użytkowników włoskich. Takie hasła są szczególnie niebezpieczne i łatwe do odgadnięcia, gdy są używane w połączeniu z e-mailem zawierającym to samo imię — na przykład [imię]@[dostawca_email].com. Niestety ta praktyka jest nadal bardzo powszechna.

Inne trendy haseł: Ten zwariowany na punkcie piłki nożnej naród ma „juventus” jako numer 3 wśród najpopularniejszych haseł.

USA — 20 najczęściej używanych haseł

USA — 20 najczęściej używanych haseł

 1. password
 2. 123456
 3. 123456789
 4. 12345678
 5. 1234567
 6. password1
 7. 12345
 8. 1234567890
 9. 1234
 10. qwerty123
 11. qwertyuiop
 12. 1q2w3e4r
 13. 1qaz2wsx
 14. superman
 15. iloveyou
 16. qwerty1
 17. qwerty
 18. 123456a
 19. letmein
 20. football

Najczęstszy wzór hasła: Użytkownicy w USA równie chętnie używają rosnącego wzorca numerycznego, wzorca klawiatury lub zwykłego słowa lub frazy jako hasła.

Inne trendy haseł: 25% 20 najpopularniejszych haseł w USA zawiera „qwerty” jako dopasowanie główne lub częściowe.

Hiszpania — 20 najczęściej używanych haseł

Hiszpania — 20 najczęściej używanych haseł

 1. 123456
 2. 123456789
 3. 12345
 4. 12345678
 5. 111111
 6. 1234567890
 7. 000000
 8. 1234567
 9. barcelona
 10. 123456a
 11. 666666
 12. 654321
 13. 159159
 14. 123123
 15. realmadrid
 16. 555555
 17. mierda
 18. alejandro
 19. tequiero
 20. a123456

Najczęstszy wzór hasła: Użytkownicy hiszpańscy preferują wzorce numeryczne, podobnie jak użytkownicy niemieccy.

Inne trendy haseł: Spośród 5 popularnych słów z listy 20 najlepszych, 2 to nazwiska słynnych hiszpańskich drużyn piłkarskich („barcelona” i „realmadrid”).

Top 20 najczęściej używanych haseł dla użytkowników .edu

Hiszpania — 20 najczęściej używanych haseł

Studenci i wykładowcy na uniwersytach zazwyczaj nie uważają swojego adresu e-mail .edu za ważny, przez co zwykle tworzą łatwe do odgadnięcia hasła.

20 najpopularniejszych haseł .edu to:

 1. 123456
 2. password
 3. 123456789
 4. secret
 5. 12345
 6. password1
 7. football
 8. baseball
 9. 123123
 10. abc123
 11. soccer
 12. 1234
 13. qwerty
 14. sunshine
 15. basketball
 16. monkey
 17. ashley
 18. princess
 19. 12345678
 20. 1234567

Najczęstszy wzór hasła: Użytkownicy domen edukacyjnych prawdopodobnie wybierają powszechne hasła — hasła te stanowią 60% ogólnej listy 30 najlepszych.

Inne trendy dotyczące haseł: Użytkownicy .edu często wybierają nazwy dyscyplin sportowych dla swoich niebezpiecznych haseł i są bardziej skłonni to robić niż jakakolwiek inna kategoria użytkowników analizowana w tym raporcie. Rosnące hasła numeryczne są krótkie — 6 z 8 wzorców numerycznych na liście ma długość poniżej 8 znaków.

Analiza: najczęściej używane wzorce słów w hasłach

W tej sekcji podsumowano naszą analizę często używanych wzorów słów w hasłach. Sekwencje numeryczne (takie jak „123456” itp.) są wyłączone z analizy tej sekcji. (Uwaga: w dalszej części naszej analizy uwzględniamy wzorce numeryczne).

Światowe trendy

Analiza: najczęściej używane wzorce słów w hasłach

 • Słowo „password” było najpopularniejszym wyborem wśród użytkowników na całym świecie, a także użytkowników .edu i ludności USA. Odmiany w innych językach, takich jak „passwort” (niemiecki) lub „motdepasse” (francuski), znaleziono również w pierwszej dwudziestce w ich krajach.
 • Również popularne na całym świecie i w wielu krajach są słowa „angel”, „dragon” i „superman”, które są kulturowo istotne dla szerokiej kategorii użytkowników.
 • Większość użytkowników europejskich (szczególnie włoskich i hiszpańskich) woli używać imion jako haseł.
 • Rosyjscy użytkownicy różnią się od innych populacji w naszym badaniu. Wolą wzorce klawiatury od znaczących coś słów, nawet jeśli używają znaków alfanumerycznych jako haseł.

Imiona w hasłach

Używanie imion w hasłach jest bardzo powszechne, szczególnie imiona, które są zawarte w adresach e-mail — robi to 4,19% użytkowników na całym świecie. Włosi (4,13%), Rosjanie (3,79%) i Niemcy (2,51%) to globalne populacje, które najczęściej używają tych niezwykle łatwych do zhakowania haseł.

Wzorce Imiona + 123 w hasłach

Wzorzec „123” dodany przed lub po nazwie adresu e-mail został zaobserwowany w około 0,03% haseł populacji na całym świecie. Chociaż dodawanie losowych wzorców numerycznych do haseł jest świetną strategią, ten prosty wzorzec jest zdecydowanie zbyt powszechny, co sprawia, że ​​tego rodzaju hasła są bardzo łatwe do odgadnięcia przez hakerów.

Znani ludzie, marki i postacie popkulturowe w hasłach

Analiza: najczęściej używane wzorce słów w hasłach

W naszej analizie 9,3 miliona użytkowników na całym świecie często znaleziono popkulturę i postacie historyczne używane jako część hasła lub dopasowanie ścisłe.

Nic dziwnego, że odkryliśmy, że odniesienia kulturowe miały duży wpływ na wybór hasła.

„Chrystus” i „Jezus” przewodzili z odpowiednio 7432 i 7414 wzmiankami w hasłach.

Trzy marki — „Google” (7 057 wzmianek), „Apple” (6240) i „Samsung” (2866) — również znalazły się w pierwszej dziesiątce

Popularny serial telewizyjny „Przyjaciele” był kolejnym najlepszym wyborem z 4 289 wzmiankami, podczas gdy „Gwiezdne wojny” użyto 2237 razy.

Popularna postać sportowa „Ronaldo” zajęła 10. miejsce z 1265 wzmiankami.

Hakerska lista 10 najczęściej używanych haseł wyjaśniona

Aby spojrzeć na wyniki naszego raportu, porównaliśmy je z 10 najczęściej używanymi hasłami, których używają hakerzy i badacze bezpieczeństwa podczas testowania bezpieczeństwa logowania.

Wykorzystaliśmy następujące zasoby, aby utworzyć listę najczęściej używanych haseł Top 10 hakerów:

 • John The Ripper (program do łamania haseł)
 • NMAP (narzędzie do wykrywania sieci)
 • Najczęściej używane listy haseł badaczy bezpieczeństwa (pochodzące z Github)
 • Dane uwierzytelniające Honeypot z ataków w świecie rzeczywistym (pochodzące z Github)

Hakerska lista 10 najczęściej używanych haseł

Hakerska lista 10 najczęściej używanych haseł wyjaśniona

 1. 123456
 2. password
 3. 12345678
 4. 1234567
 5. qwerty
 6. 654321
 7. 111111
 8. 123123
 9. 1234567890
 10. iloveyou

To porównanie pokazuje, że ogólnie najbardziej niepewne hasła do użycia we wszystkich krajach i populacjach to „123456” i „12345678” — dwa najbardziej oczywiste, najłatwiejsze do odgadnięcia wzorce numeryczne, które spełniają wymagania długości hasła co najmniej 6 do 8 znaków, które ma większość stron internetowych.

Hakerska lista 10 najczęściej używanych haseł wyjaśniona

„123456” jest nie bez przyczyny numerem 1 Hakerskiej listy — to hasło jest najpopularniejsze na świecie (0,62% z 9,3 M analizowanych haseł). Zajmuje także:

 • #1 miejsce wśród użytkowników .edu, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.
 • #2 miejsce wśród użytkowników w USA i Rosji.
 • #4 miejsce wśród użytkowników z Francji.

Porównanie krajowej top 10 z hakerską top 10

Oto jak 10 najpopularniejszych haseł w różnych populacjach pasowało do Hakerskiego top 10:

 • Na całym świecie — 80% dopasowania
 • USA, Hiszpania — 50%
 • Włochy, Rosja — 33%
 • Niemcy — 25%
 • Francja — 10%

Ogólne trendy dotyczące haseł analizowane na podstawie użytkowników z całego świata dość dobrze pasują do tej listy, dzięki czemu najczęściej używane hasła na świecie są wyjątkowo podatne na ataki słownikowe. Użytkownicy w USA i Hiszpanii z takimi hasłami są również bardzo podatni na ataki hakerskie.

Dodatkowe informacje na temat światowych trendów dotyczących haseł

Dodatkowe informacje na temat światowych trendów dotyczących haseł

 • Populacje Włoch i Stanów Zjednoczonych najczęściej używają imion i/lub innych słów, które są częścią ich danych uwierzytelniających e-mail w hasłach. Ogólnie rzecz biorąc, robi to do 4% użytkowników na całym świecie.
 • Populacja rosyjska używa wzorców klawiatury i liczb do swoich haseł częściej niż inne populacje, które analizowaliśmy.
 • Fraza „iloveyou” w lokalnych językach jest popularnym wyborem haseł.
 • Hasła takie jak „111111”, „000000” lub „27653” (prawodopodobnie pisownia „broke” na klawiaturze telefonu) są częściej wybierane, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny mobilnej lub aplikacji z telefonu.

Jak poprawić siłę hasła

Przy rosnącym wskaźniku hakowania w roku 2024 większość ludzi staje się ich ofiarami, ponieważ nie tworzy unikatowych haseł, trudnych do odgadnięcia i bezpiecznych. I ma to sens. Bez menedżera haseł nie można zapamiętać setek unikalnych, trudnych haseł dla każdego logowania.

5 wskazówek, jak poprawić siłę hasła:

 1. Nie używaj ponownie haseł na żadnym koncie.
 2. Używaj hasła dłuższego niż 8 znaków.
 3. Nie wpisuj żadnych słów w adresie e-mail jako części hasła.
 4. Zawsze dołączaj cyfry, wielkie litery i znaki specjalne do haseł. Jednak wiele haseł zaczyna się od dużej litery, a kończy na liczbie (często w bieżącym roku). Nie podążaj za tym wzorem.
 5. Nie podawaj powszechnych nazw, powszechnych miast ani powszechnych odniesień kulturowych.

Wskazówka dodatkowa: możesz sprawdzić siłę hasła, korzystając z analizatora siły hasła SafetyDetectives.

Najlepszym i najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie tych wszystkich celów jest zastosowanie systemu zarządzania hasłami. Dobry menedżer haseł utworzy bezpieczne hasła do wszystkich kont, wypełni je automatycznie podczas logowania i będzie miał wysoki poziom szyfrowania, aby nikt nie mógł wykraść twoich informacji. Polecamy tani menedżer haseł premium, taki jak Dashlane, ale dowolny spośród najlepszych menedżerów haseł na rynku zagwarantuje, że twoje hasła są silne, bezpieczne i chronione.

O autorze
Michael Marino
Michael Marino
Analityk bezpieczeństwa internetowego

O autorze

Michael Marino jest badaczem bezpieczeństwa online i entuzjastą dark webu, który łączy dekady doświadczenia IT z latami doradztwa w zakresie hakowania białych kapeluszy dla różnych międzynarodowych korporacji. Obecnie mieszka w Michigan z żoną i dwiema córkami, gdzie lubi czytać i być na bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie cyberbezpieczeństwa.