Wykrywacz wtyczek WordPress - Program do sprawdzania luk w zabezpieczeniach

Program do sprawdzania luk z zabezpieczeniach

Darmowy program do sprawdzania luk w zabezpieczeniach WP

Narzędzie wykorzystuje bazę danych CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) i listę Top-200 wtyczek WordPress, w celu wykonania dogłębnej analizy strony. Po zidentyfikowaniu wtyczek i wersji WordPress, aktywowane zostaje wyszukiwanie pod kątem luk w zabezpiecznieach, użytkownik zostanie powiadomiony. Jeśli nie zostaną wykryte zadne luki w zabezpieczeniach, zasugerowane zostaną niezbędne aktualizacje.
Statistics
32867 stron sprawdzonych
782 luki w zabezpieczeniach w bazie danych
23670 stron z nieaktualnymi wtyczkami