Jak testujemy aplikacje kontroli rodzicielskiej

Kontrola rodzicielska pozwala chronić dzieci podczas korzystania z Internetu, komputera, tabletu lub smartfona za pomocą różnych funkcji, takich jak filtrowanie stron internetowych czy monitorowanie czasu ekranowego. Niektóre programy do kontroli rodzicielskiej działają jednak lepiej niż inne.

Tak wykonujemy testy aplikacji do kontroli rodzicielskiej:

Category Breakdown
 • 5% - Zakup i pobieranie
 • 10% - Instalacja i konfiguracja
 • 20% - Niezawodność i łatwość obsługi
 • 20% - Podstawowe funkcje
 • 15% - Dodatkowe funkcje
 • 10% - Compatibility
 • 10% - Cena
 • 10% - Obsługa klienta i zwrot kosztów
1. Zakup i pobieranie

1. Zakup i pobieranie — 5%

W przypadku każdego programu do monitorowania dziecka kupujemy plan zawierający jak najwięcej funkcji. W trakcie zakupu zwracamy uwagę na dostępne sposoby płatności oraz na to, czy proces ten jest łatwy — przykładowo oceniamy liczbę opcji płatności oraz czy istnieją jakieś ukryte koszty, o których należy wiedzieć przed pobraniem produktu.

Następnie pobieramy program kontroli rodzicielskiej na urządzenia rodzica i dzieci. Jeśli recenzent nie ma dzieci, korzystamy z urządzenia testowego.

Pobierając program do kontroli telefonu dziecka, sprawdzamy rozmiar pliku do pobrania i zajmowane przez niego miejsce na dysku.

W zależności od ogólnego doświadczenia związanego z zakupem i pobraniem aplikacji nasi recenzenci przyznają jej ocenę w skali do 10. Przyczynia się to do 5% końcowej oceny.

2. Instalacja i konfiguracja

2. Instalacja i konfiguracja — 10%

Po pobraniu produktu instalujemy zarówno program dla rodzica, jak i program dla dziecka na wszystkich kompatybilnych urządzeniach z systemem Windows, Mac, Android, iOS, Chromebook i innych.

Podczas przechodzenia przez proces instalacji zwracamy uwagę na sporo aspektów. Po pierwsze oceniamy, jak długo trwa instalacja aplikacji w porównaniu z innymi programami do nadzoru rodzicielskiego dostępnymi na rynku.

Sprawdzamy także, czy instalacja jest łatwa – czy można kliknąć jeden przycisk i poczekać, aż aplikacja automatycznie się zainstaluje, czy może do zakończenia procesu wymagana jest wiedza techniczna.

Ponadto patrzymy, jaki wpływ ma proces instalacji na nasze urządzenia i czy możemy nadal z nich korzystać podczas instalowania i konfigurowania aplikacji.

Po instalacji nasi recenzenci analizują proces konfiguracji i jego trudność. Obejmuje to połączenie aplikacji dla rodziców z aplikacją dla dzieci i włączenie wszystkich niezbędnych uprawnień w tej drugiej (takich jak uprawnienia do lokalizacji). Przyznajemy dodatkowe punkty programom do kontroli rodzicielskiej, które posiadają kreator konfiguracji, który przeprowadza użytkownika przez cały proces.

Następnie, na podstawie naszego doświadczenia z instalacją i konfiguracją produktu, przyznajemy mu punkty w skali do 10, co stanowi 10% ostatecznej oceny.

3. Niezawodność i łatwość obsługi

3. Niezawodność i łatwość obsługi — 25%

Dobre narzędzie do kontroli rodzicielskiej to takie, któremu można w pełni zaufać i które zapewnia dziecku całkowitą ochronę. Dlatego testujemy różne funkcje tych aplikacji, aby dokładnie sprawdzić, czy to gwarantują:

Nasi recenzenci sprawdzają między innymi:

 • Powiadomienia — Celowo łamiemy ograniczenia na urządzeniu dziecka (na przykład odwiedzając strony internetowe dla dorosłych), aby zweryfikować, czy urządzenie rodzica otrzyma w odpowiednim czasie powiadomienie ostrzegające o złamaniu zasad.
 • Dokładność — Analizujemy dokładność różnych funkcji oraz to, jak szczegółowo monitorują dzieci. Jeśli na przykład aplikacja do kontroli rodzicielskiej umożliwia śledzenie lokalizacji, sprawdzamy, czy precyzyjnie ustala położenie. Ponadto analizujemy również domyślne listy blokad dla funkcji takich jak filtrowanie stron internetowych oraz sprawdzamy, czy blokują one każdą nieodpowiednią witrynę, czy może pozwalają dzieciom na dostęp do niektórych z nich.
 • Szybkość aktualizacji — Po ustaleniu ograniczeń dla dziecka najlepiej, aby od razu wchodziły one w życie. Testujemy, jak szybko aplikacja dla rodziców komunikuje się z aplikacją dla dzieci oraz jak szybko można tworzyć i monitorować nowe ograniczenia.

Najniższe oceny otrzymują programy do nadzoru rodzicielskiego, które nie pokazują niektórych powiadomień na urządzeniu rodzica i nie aktualizują się szybko w celu pokazania najnowszej lokalizacji lub aktywności dziecka w sieci.

W zależności od wyników w ramach tych 3 kryteriów i innych aspektów, które uważamy za ważne w kwestii wiarygodności i niezawodności, przyznajemy punkty w skali od 1 do 10. Wynik ten ma wpływ na 25% końcowej oceny.

4. Podstawowe funkcje

4. Podstawowe funkcje — 25%

Istnieją pewne funkcje, które mamy nadzieję znaleźć w każdej aplikacji rodzicielskiej. Przeprowadzamy dogłębne testy tych funkcji, aby sprawdzić, jak dobrze działają.

Te podstawowe funkcje obejmują:

 • Filtrowanie stron internetowych i aplikacji — Sprawdzamy, jak dobrze działa filtrowanie stron internetowych i aplikacji, oraz patrzymy, czy łatwo można dodać nowe strony internetowe i programy do list blokad. Analizujemy także, jak trudno będzie dziecku ominąć blokady. Przykładowo aplikacja kontroli rodzicielskiej traci punkty, jeśli podopieczny może włączyć VPN lub użyć proxy, aby obejść określone ograniczenia.
 • Harmonogram czasu ekranowego — Testujemy opcje dostosowywania harmonogramu czasu ekranowego. Na przykład testujemy, czy można ustawić harmonogramy dla poszczególnych aplikacji na urządzeniu dziecka lub czy można całkowicie zablokować mu dostęp do urządzenia poza dozwolonymi godzinami. Sprawdzamy, jak łatwo jest skonfigurować harmonogramy czasu ekranowego i czy umożliwiają one ustawienie limitów czasowych dla określonych aplikacji lub stron internetowych.
 • Śledzenie lokalizacji — Oprócz dokładności śledzenia lokalizacji na żywo, nasi recenzenci sprawdzają, czy narzędzia kontroli rodzicielskiej zapewniają dokładne dane historyczne o miejscach, w których przebywały dziecko. Przyglądamy się również geofencingowi (który ostrzega, gdy podopieczny wchodzi lub wychodzi z ograniczonej strefy) i sprawdzamy, jak łatwo jest skonfigurować i monitorować tę funkcję.
 • Raporty aktywności — Przyglądamy się pulpitowi nawigacyjnemu narzędzia do kontroli rodzicielskiej i dostarczanym raportom aktywności. Przyznajemy wyższe oceny programom kontroli rodzicielskiej, które oferują dzienne, tygodniowe, dwutygodniowe lub miesięczne raporty aktywności, pokazujące całą aktywność dziecka na jednym, przejrzystym ekranie.

W oparciu o nasze wyniki przyznajemy podstawowym funkcjom każdej aplikacji punkty w skali do 10, co wpływa na 25% naszej ostatecznej oceny.

5. Dodatkowe funkcje

5. Dodatkowe funkcje — 15%

Najlepsze aplikacje do kontroli rodzicielskiej zawierają dodatkowe sposoby na kontrolę dzieci.

Testujemy każdą z dodatkowych funkcji i określamy, czy dobrze działają i czy mają przewagę nad innymi narzędziami na rynku. Sprawdzamy również, czy dodatkowe funkcje są rzeczywiście przydatne. Niektóre aplikacje do kontroli telefonu dziecka zawierają dodatkowe funkcje tylko po to, by wydłużyć swoją listę funkcji, ale nie zapewniają rodzicom żadnych realnych korzyści.

Niektóre z dodatkowych funkcji, na które zwracamy uwagę i które testujemy, obejmują:

Nasi recenzenci sprawdzają między innymi:

 • Monitorowanie mediów społecznościowych — Niektóre narzędzia do kontroli rodzicielskiej umożliwiają monitorowanie aplikacji takich jak Facebook, Snapchat i Twitter oraz ostrzegają, jeśli dziecko używa nieodpowiednich słów kluczowych w tych aplikacjach.
 • Monitorowanie serwisu YouTube — Pozwala zobaczyć historię wyszukiwania dziecka w serwisie YouTube oraz filmy, które w nim oglądało.
 • Monitorowanie wiadomości tekstowych i połączeń — Umożliwia monitorowanie wysyłanych i odbieranych wiadomości tekstowych oraz połączeń przychodzących i wychodzących. Dobra aplikacja do kontroli rodzicielskiej pozwoli zablokować numery, których się nie rozpoznaje lub które nie są zaufane.

Jeśli dodatkowa funkcja działa dobrze i stanowi świetny dodatek do danego programu rodzicielskiego, porównujemy ją z innymi produktami o podobnych funkcjach i określamy, który jest lepszy. Wyróżniamy również unikalne dodatki, które sprawiają, że dane narzędzie do nadzoru rodzicielskiego ma przewagę w porównaniu z innymi na rynku.

W zależności od tego, jak dobrze działają te dodatkowe funkcje, oceniamy produkt w skali do 10 punktów, co wpływa na 15% naszej ostatecznej oceny.

6. Compatibility

6. Compatibility — 10%

We assess the compatibility of parental controls by testing whether they work seamlessly across different devices and operating systems — including Windows, macOS, iOS and Android.

Our reviewers examine how the parental control tool interacts with other software on the device, too, including web browsers and applications. We test whether the software can monitor and control access to social media apps, messaging platforms, and different gaming applications. We also check for compatibility issues including slow response times, crashes, or other issues that may affect the overall user experience.

Based on our results, we assign a compatibility score out of 10, which contributes 10% of the final score.

6. Cena

6. Cena — 10%

Nasi recenzenci oceniają, ile kosztuje każda aplikacja rodzicielska. Analizujemy różne aspekty, takie jak funkcje zawarte w każdym dostępnym planie oraz to, czy sprawiają one, że plan jest warty swojej ceny.

Najpierw określamy, czy cena aplikacji rodzicielskiej jest zgodna ze średnią w branży. Następnie porównujemy każdy plan z konkurencją i określamy, czy produkt oferuje dobry stosunek jakości do ceny.

Na koniec oceniamy, jakie oferty i dodatki są dołączane do każdego planu. Na przykład – czy plan oferuje możliwość połączenia wielu urządzeń lub zawiera dodatkowe aplikacje, które pomagają rodzicom nadzorować dzieci? Czy oferty są korzystne cenowo, czy też na rynku można uzyskać coś lepszego?

W oparciu o naszą ocenę i cenę produktu przyznajemy każdemu programowi do kontroli dziecka wynik w skali na 10 punktów, co przyczynia się do 10% ostatecznej oceny.

7. Obsługa klienta i zwrot kosztów

7. Obsługa klienta i zwrot kosztów — 10%

Na koniec sprawdzamy opcje wsparcia klienta oferowane w aplikacjach kontroli rodzicielskiej oraz liczbę języków, w jakich dostępna jest każda opcja.

Kontaktujemy się biurem obsługi klienta za pośrednictwem każdej opcji o różnych porach dnia i zadajemy im podstawowe i techniczne pytania, aby sprawdzić szybkość i użyteczność odpowiedzi.

Przyglądamy się również bazom wiedzy i forom społecznościowym, analizując to, czy łatwo się po nich poruszać i czy są regularnie aktualizowane. Przyznajemy więcej punktów aplikacjom do nadzoru dziecka z obszernymi bazami wiedzy, opisującymi każdą funkcję, oraz z pomocnymi zdjęciami i filmami, które pokazują, jak używać ich oprogramowania.

Następnie sprawdzamy gwarancję zwrotu pieniędzy i politykę refundacji. Analizujemy warunki zwrotu pieniędzy i patrzymy, czy nie ma informacji umieszczonych drobnym druczkiem lub czy firma nie stosuje żadnych podejrzanych praktyk. Sprawdzamy też, czy łatwo jest uzyskać zwrot pieniędzy. Aby to zrobić, faktycznie przechodzimy przez proces refundacji, mierząc, ile czasu zajmuje przetworzenie wniosku i otrzymanie pieniędzy z powrotem na konto bankowe.

Na podstawie tego, jak pomocne i komunikatywne są opcje wsparcia klienta i jak łatwy jest proces zwrotu pieniędzy, dajemy zespołowi wsparcia klienta ocenę w skali do 10 punktów, która wpływa na 10% ogólnego wyniku.

Końcowa ocena aplikacji do kontroli rodzicielskiej

W oparciu o powyższe aspekty nasz zespół recenzentów aplikacji kontroli rodzicielskiej oblicza ostateczną ocenę każdego produktu.

Każda testowana kategoria wpływa na wynik końcowy w różnym stopniu. Dzielimy nasze wyniki testów następująco:

Zakup i pobieranie: 5%

Dodatkowe funkcje: 25%

Instalacja i konfiguracja: 10%

Cena: 10%

Niezawodność i łatwość obsługi: 25%

Obsługa klienta i zwrot kosztów: 10%

Podstawowe funkcje: 15%

Sumujemy wszystkie liczby, aby osiągnąć naszą ostateczną ocenę programu do kontroli rodzicielskiej. Ostateczne wyniki możesz zobaczyć na górze każdej recenzji. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacje do nadzoru rodzicielskiego z wynikiem 8/10 to doskonały wybór dla większości użytkowników. Jeśli program do monitorowania dziecka uzyskał ocenę 7/10, jest całkiem dobry, ale prawdopodobnie na rynku istnieją lepsze wybory. Jeśli produkt posiada ocenę niższą niż 7, oznacza to, że nasi recenzenci mieli problemy z danym narzędziem i prawdopodobnie lepiej rozejrzeć się za innymi opcjami.